ผลงาน

portfolio
ระยอง

ผลงานโครงการที่ 6 (ระยอง)

ประสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 18 ปี บริษัท คูล-เทค จำกัด มีความเชี่ยวชาญในงาน ออกแบบและติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร

Read More »
ชลบุรี

ผลงานโครงการที่ 5 (ชลบุรี)

ประสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 18 ปี บริษัท คูล-เทค จำกัด มีความเชี่ยวชาญในงาน ออกแบบและติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร

Read More »
สมุทรปราการ

ผลงานโครงการที่ 4 สมุทรปราการ

บริษัทชั้นนำในการออกแบบและติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร
ในอุตสาหกรรม ให้บริการครบวงจรโดยคำนึงถึงมาตรฐานทางด้าน
วิศวกรรมและความปลอดภัยในการทำงาน

Read More »
นนทบุรี

ผลงานโครงการที่ 3 (นนทบุรี)

วัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายเช่นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น

Read More »
กรุงเทพมหานคร

ผลงานโครงการที่ 2 กรุงเทพฯ

ประสบการณ์ในการทำงาน มากกว่า 18 ปี บริษัท คูล-เทค จำกัด มีความเชี่ยวชาญในงาน ออกแบบและติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร

Read More »
สมุทรสาคร

ผลงานโครงการที่ 1 สมุทรสาคร

บริษัทชั้นนำในการออกแบบและติดตั้งงานระบบประกอบอาคาร
ในอุตสาหกรรม ให้บริการครบวงจรโดยคำนึงถึงมาตรฐานทางด้าน
วิศวกรรมและความปลอดภัยในการทำงาน

Read More »