ป้ายกำกับ นนทบุรี

ผลงานโครงการที่ 3 (นนทบุรี)

วัตถุประสงค์หลักเพื่อตอบสนองความต้องการ ของกลุ่มเป้าหมายเช่นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน โรงพยาบาล โรงแรม เป็นต้น